Iedereen wil een gezond en gelukkig leven. Ik wil een bijdrage leveren aan een goede gezondheid voor zoveel mogelijk mensen.

Voor mij is gezondheid het zo goed mogelijk omgaan met je mogelijkheden en beperkingen.
Zorgverleners kunnen voor patiënt en naasten hierin een grote bijdrage aan leveren.

Dit is een eeuwenoude natuurlijke bron in Matsumoto in Japan:

Voor mij symboliseert deze bron de oerkracht die we als mens hebben. Zoeken naar waar onze eigen bron zit. Hoe kunnen we als zorgverleners mensen helpen om hun eigen bron te vinden om gezondheid te realiseren, ook als een ziekte niet te genezen is of een beperking veel ‘gewone’ dingen moeilijk of onmogelijk maakt.

Ontwikkelen

Door mijn brede verpleegkundige blik kan ik goed diverse perspectieven zien en ermee omgaan. Ik denk graag mee om knelpunten in de zorg structureel te verbeteren. Samen met betrokken partijen ontwikkel ik een concreet en praktisch uitvoerbaar verbeterplan.

Invoeren

Goede invoering van veranderingen of vernieuwingen vraagt om rust en vertrouwen. Samen met betrokken zorgverleners / zorgteams ga ik aan de slag om een verandering in te voeren én te borgen.

Voorbeeld

  • zorgdossiers op zorgafdelingen

Scholingen

Scholingen aan verpleegkundigen en verzorgenden gericht op verbetering van organisatie van zorg of op de gezondheid van cliënt(en) en naasten.

Voorbeelden

  • mantelzorgondersteuning
  • wijkverpleegkundige zorg
  • evidence based practise in de dagelijkse zorg
  • belevingsgerichte zorg

Voor particuliere zorg
regio Gouda

Voor zorgorganisaties
landelijk

06 20 52 58 75
mail@jopkekruyt.nl
www.jopkekruyt.nl

­